Linie technologiczne

Rodzaj i zakres zastosowanych w linii technologicznej maszyn uzależniony jest od potrzeb klienta. Ich dobór omawiany jest na etapie wstępnym, dzięki czemu mamy możliwość zaoferowania optymalnego rozwiązania. Na tym etapie korzystamy ze wstępnego przestrzennego modelowania układu maszyn, wykorzystując program 3D, a w kolejnym etapie nasi projektanci wykonują układ linii w programie CAD.
W procesie przetwarzania odpadów komunalnych lub przemysłowych, wykorzystujemy własne maszyny, pozwalające na odpowiednią klasyfikację i segregację materiałów, ze strumienia sortowanego odpadu.

OFERUJEMY:

Linie do produkcji paliw alternatywnych

W liniach do produkcji paliw alternatywnych, oprócz przenośników, głównymi elementami linii są rozdrabniacze oraz separatory powietrzne, magnetyczne lub dyskowe. Dobór wielkości i wydajności poszczególnych rodzajów maszyn, uzależniony jest od rodzaju materiału podawanego na linię. Przy wyborze komponentów, kluczowym zadaniem jest, prawidłowa ocena morfologii strumienia odpadów.

Linie separacji powietrznej (balistycznej)

W liniach do separacji powietrznej znajdują zastosowanie separatory powietrzne. Produkowane przez nas separatory, dostosowujemy do potrzeb i posiadanej przestrzeni klienta. Prawidłowo wyregulowany separator, pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu, jakim jest wyodrębniona ze strumienia wstępnie rozdrobnionego odpadu, frakcja ciężka.

Linie optycznego skanowania

W liniach wykorzystujących technologię optycznego skanowania odpadów, wykorzystywane są skanery optyczne. W celu prawidłowego rozłożenia materiału dla skanera optycznego, wykorzystujemy przenośniki przyspieszające, wykonywane przez nas z szerokością taśmy do 3 m. Drugim istotnym elementem towarzyszącym tej linii, jest komora rozprężna, w której dokonuje się podział, wydzielonego materiału.

Linie do sortowania odpadów budowlanych

Podstawowym zadaniem linii do sortowania odpadów budowlanych, jest oczyszczenie ciężkich frakcji, czyli gruzu, z innych zanieczyszczeń, np. folii, drewna, metalu i styropianu. Po oddzieleniu elementów gabarytowych, materiał rozdzielany jest w przesiewaczu. Zasadnicze wyodrębnienie lekkich zanieczyszczeń, odbywać się może mechanicznie, przez zastosowanie separacji balistycznej czy wialni, lub ręcznie w kabinie sortowniczej.

Przenośniki z taśmami pcv w zakładach produkujących opakowania kartonowe

W instalacjach przemysłowych firm produkujących opakowania kartonowe, w trakcie procesu technologicznego powstają odpady, w postaci ścinek lub większych wykrojów tektur. W liniach tych oprócz rozwiązań pneumatycznych, znajdują zastosowanie przenośniki lekkie z taśmą pcv, za pomocą których transportowane są odpady kartonowe.

Linie do transportu odpadów do pras kanałowych

W wielu zakładach przetwarzających odpady lub produkujących opakowania kartonowe, jednym z ostatnich etapów produkcyjnych, jest transport odpadów do pras kanałowych. Załadunek materiału do pras kanałowych bardzo często realizowany jest za pomocą przenośnika taśmowego łańcuchowego lub rolkowego, których kształt i szerokość dostosowane są do wielkości otworu zasypowego w prasie. Jako elementy uzupełniające, pomiędzy przenośnikiem i prasą, mogą być stosowane zasypy, wykonywane również z klapą zrzutu awaryjnego.
20200129_112107_m

Linie z separatorami magnetycznymi

W instalacjach z przenośnikami taśmowymi, bardzo często instaluje się separatory magnetyczne do wydzielenia odpadów metalowych. W przypadku zabudowy takiego separatora w ciągu technologicznym, istotne jest aby dobrać separator do transportowanej na przenośniku frakcji, a sam przenośnik zaprojektować w taki sposób, by jego fragment był dostosowany do pracy separatora.

Linie do przesiewania kompostu

Frakcja, powstała w procesie segregacji odpadu komunalnego, która trafia do kompostowni, w zależności od procesu wstępnej segregacji, może posiadać zanieczyszczenia. Przesiewacze bębnowe, separatory powietrzne oraz przenośniki rolkowe, są zasadniczymi komponentami wykorzystywanymi w tych liniach, do celów poprawy morfologii kompostu.

System kompostownia

Jednym z dostępnych systemów kompostowania, jest kompostowanie pryzmowe. Proces ten może przebiegać na wolnej przestrzeni lub w zamkniętej hali. W obu przypadkach wykorzystywana jest hydraulicza zwijarka membran, która w znaczącym stopniu ułatwia obsługę wielkogabarytowych membran.